Falcó mostatxut (Falco subbuteo), adult. Turó del Castell, Pinyana (Alta Ribagorça).
Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros). Ca de Sília.  Pinyana (Alta Ribagorça).
Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), adults amb cries. Ca de Sília.  Pinyana (Alta Ribagorça).
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), mascle. Pinyana (Alta Ribagorça).
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), femella. Pinyana (Alta Ribagorça).
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), femella. Molins de Rei.
Gafarró (Serinus serinus). Molins de Rei.
Martinet ros (Ardeola ralloides). Delta de l'Ebre.
Martinet ros (Ardeola ralloides). Delta de l'Ebre.
Martinet menut (Ixobrychus minutus), juvenil. Delta de l'Ebre.
Martinet menut (Ixobrychus minutus), juvenil. Delta de l'Ebre.
Xivita (Tringa ochropus). Delta de l'Ebre.
Xivitona (Actitis hypoleucos) . Delta de l'Ebre.
Capó reial (Plegadis falcinellus). Delta de l'Ebre.
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Delta de l'Ebre.
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Delta de l'Ebre.
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Delta de l'Ebre.
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). Delta de l'Ebre.
Trist (Cisticola juncidis). Delta de l'Ebre.
Ànec collverd (Anas platyrhynchos), adult en eclipsi. Delta de l'Ebre.
Bernat pescaire (Ardea cinerea). Delta de l'Ebre.
Sympetrum sp. Delta de l'Ebre.
Crocothemis erythraea. Delta de l'Ebre.

You may also like

Back to Top